מה אנו עושים

חקירות רקע

חקירת רקע של חברות ועסקים הינה אימות ובדיקה של חוסן כלכלי, יכולת פיננסית ומעמד משפטי של הצד השני לפני יצירת  קשר עסקי כגון: מיזוג, רכישה או שותפות.
חקירת רקע מאפשרת לקבל תמונת מצב עדכנית וחושפת אם קיים פער בין המידע שהתקבל מהצד השני לבין המציאות, פער משמעותי יעיד על חוסר אמינות ויושר ויאפשר ללקוח לקבל את ההחלטה הנכונה תוך הימנעות ממפח נפש ונזק כלכלי בעתיד.
חקירת רקע פרטית עוסקת בבדיקת מעמדו האישי, הכלכלי, המשפטי והחברתי של אדם פרטי ומאפשרת לקבל מידע אמין אודותיו. חקירה מעין זו מתבצעת בד"כ כבדיקת קדם העסקה של עובד בכיר או מועמד לתפקיד רגיש.
דו"ח החקירה מתבסס על מקורות מידע פתוחים וסמויים ונחשב לראייה קבילה בבתי המשפט בישראל.
בזכות שיתוף הפעולה שיש למשרדנו עם רשויות האכיפה בישראל ובעולם, וכן קשרי העבודה ההדוקים עם סוכנויות לחקירות ומודיעין בעולם, אנו פועלים בכל מקום ובכל זמן, ובזכות זאת בצענו בין השאר חקירות במדינות עולם שלישי ומדינות אשר אינן  מנהלות קשר דיפלומטי עם ישראל בהצלחה רבה.

 

חקירות

חקירות עוסקות באיתור מידע העשוי להשפיע על החלטות בכל התחומים: אישי, כלכלי, משפטי וכן הלאה.
חקירות נערכות על מנת לאסוף הוכחות ומידע עבור הלקוח על מנת לבסס תיק משפטי מנצח.
תחום החקירות הוא נרחב ומתפרש על תחומים מגוונים ומאפשר ללקוח לקבל מידע חשוב ורגיש להמשך הדרך.
אופן השגת מידע כזה חייב להיות תחת פיקוח של משרד חקירות מקצועי אשר בקיא בחוקים של המדינה בה מתנהלת החקירה. כל מידע שיושג באופן בלתי חוקי עשוי להידחות על ידי בתי המשפט.
משרדנו מתמחה בתחומים הבאים:
חקירות הונאה
כאשר הנהלת הפירמה חושדת כי קיימת אפשרות שמתבצעת הונאה כלפיה, עליה לפעול במהירות על מנת להבין מה בדיוק קורה, מי אחראי, מדוע זה נעשה ומה רמת הנזק. רק חקירה יסודית מבוססת על ניסיון של שנים בתחום הקרימינולוגי, הכלכלי ומערכות המחשוב תאפשר להגיע לחקר האמת ותוכל לבסס תיק ראיות לבית המשפט.
חקירות בתחום זכויות יוצרים ופטנטים
במהלך השנים נחקקו חוקים שמטרתם להגן על זכויות היוצרים והפטנטים של חברות ואנשים פרטיים. זכויות אילו מופרות ונרמסות חדשות לבקרים על ידי גורמים שמונעים מהצורך לגרוף רווחים על חשבון אותם יוצרים וממציאים.
חקירה בתחום זה מאפשרת איתור הגורם שמייצר את החיקוי, איסוף הוכחות, היות ומדובר בעבירות על חוקי הקניין והפטנטים, ובכך להביא באמצעות הערכאות המשפטיות להפסקת פעילותו של החקיין והעמדתו לדין.

 

ניהול סיכוניים עסקיים

ניהול סיכונים בחברה עסקית - בניהול הסיכונים הפירמה תשאף לזהות ולהעריך באופן שוטף את מרחב הסיכונים לליבת הפעילות העסקית, תעריך את מידת הסבירות שלהם ופוטנציאל הנזק בהתממשותם, תתעדף את הטיפול במניעתם, תפעל לצמצם החשיפה אליהם ותגדיר את האסטרטגיה להתמודד איתם, אם יתרחשו.
ניתן לסווג את הסיכונים למספר קטגוריות:

  • סיכונים תפעוליים
  • סיכונים פיננסיים
  • סיכונים לחיי אדם
  • סיכונים של תאימות לרגולציה, חוק או אתיקה
  • סיכונים תדמיתיים

הערכת הסיכונים כוללת: זיהוי או איתור סיכונים, ניתוח סיכונים, התמודדות עם הסיכונים והערכה מחדש של הסיכונים לאחר ההתמודדות.
לסיכום נאמר שיכולתו של ארגון למקסם את שרשרת האספקה שלו, תוך מזעור הסיכונים, היא זו שתבטיח את הישרדותו לאורך זמן. הסיכונים האפשריים הולכים ומתרבים והשפעותיהם על הארגון מתעצמות ככל ששרשרת האספקה הופכת סבוכה יותר. ניהול סיכונים רציף ומשולב מההתחלה בפעילות העסקית, הכרחי להקטין את הסיכונים בארגון לרמה הרצויה בצורה כלכלית.
אנו  נבצע סקר סיכונים שיכלול את כל הקטגוריות שהוזכרו לעיל ונמליץ במידת הצורך על שינויים ושיפורים למערכת האבטחה הקיימת בארגון.

 

מחלקה טכנית

1. בדיקות לחשיפת אמצעי מעקב טכנולוגי (TSCM). הבדיקות מבוצעות על מנת לחשוף את מגוון האיומים האפשריים הקיימים במגזר האזרחי. תהליך הבדיקות כולל פעולות אלקטרוניות, חזותיות ובדיקות פיזיות לצורך ניתור ואיתור אמצעים טכנולוגיים להאזנה, צילום ומעקב. אנו מתמחים באיתור מכשירי האזנה בקווי טלפון פיזיים ובמשדרים אלחוטיים( אודיו / וידאו).
2. התקנת ציוד טכני בהתאם לדרישות הלקוח, מערכות צילום סמויות וגלויות, מערכות הקלטה מתקדמות ועוד.
אנו מתמחים בהפעלת ציוד מעקב מתקדם שמתאים לכל דרישה, כולל:

  • מערכות הקלטה מתקדמות
  • מערכות צילום סמויות וגלויות
  • ציוד מעקב בוידאו
  • מכשירים וציוד האזנה לטלפון
  • מיקרופונים באיכות גבוהה

3. אבטחת מידע במערכות מחשב.
4. התקנת מערכות איתור וניטור מבוססות לווין ותדרי רדיו.

 

ייעוץ והדרכה

ייעוץ והדרכה